Oulun joukkoliikenteen uutiset

< Takaisin

Oulun joukkoliikenteessä ennätysmäärä matkustajia vuonna 2018

Oulun joukkoliikenteessä tehtiin ennätykselliset yli 9 miljoonaa matkaa vuonna 2018.

Matkustajamäärä kasvoi edellisvuodesta yli kaksi prosenttia. Kasvaneisiin matkustajamääriin on reagoitu tarjontaa kehittämällä, ja suosituimmille vuoroille on tarvittaessa lisätty kapasiteettia.

Matkustajat maksavat matkansa yhä useammin Waltti-kortille ladattavilla lipputuotteilla, kausilipulla ja arvolipulla. Asiakkaat ottivat hyvin vastaan viime syyskuussa järjestetyn kausilippukampanjan, jolloin lipun ostaminen oli tavallista edullisempaa. Kausilipun ja arvolipun käytön lisääntyminen on vähentänyt bussista käteisellä ostettavien kertalippujen myyntiä, mikä nopeuttaa vuorojen liikennöintiä.

Asiakkaiden tyytyväisyys Oulun joukkoliikenteen palveluihin on parantunut vuosi vuodelta.

Syksyn 2018 asiakastyytyväisyystutkimuksessa 84 % vastaajista antoi Oulun joukkoliikenteelle arvioksi erittäin tai melko hyvän. Yleisarvosanaksi Oulun joukkoliikenne sai 4,00.

Oulun joukkoliikenteen kuljettajat saivat asiakkailta jälleen kiitosta. Kuljettajien ajotapa (4,32) ja ystävällisyys (4,30) saivat tutkimuksen parhaat arvosanat. Myös autojen matkustusmukavuutta (4,12) sekä vuorojen täsmällisyyttä (4,04) pidettiin hyvänä.

Tiedon saatavuus reiteistä ja aikatauluista (4,24) sekä lipputuotteet ja niiden ostaminen (4,12) parantuivat edellisvuodesta. Asiakkaat ovat löytäneet Oulun joukkoliikenteen reittioppaan ja jl.oulunliikenne.fi-palvelun, josta vuorojen aikataulut näkee reaaliajassa pysäkkikohtaisesti. Myös Waltti-nettikauppaa on kehitetty menneenä vuonna.

Reitteihin ja aikatauluihin (3,89) oltiin aiempaa tyytyväisempiä, vaikkakin niissä on asiakkaiden mielestä yhä eniten parannettavaa. Asiakaspalautteet ja asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset ovat arvokkaita tietoja, joiden perusteella kehitämme palveluita jatkuvasti.

Oulun joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus toteutetaan kaksi kertaa vuodessa, syksyllä ja keväällä. Marraskuussa 2018 kolme viikkoa kestänyt tutkimus oli neljäs toteutettu tutkimus, jossa noin 2 500 matkustajaa arvioi Oulun joukkoliikennettä linja-autoissa jaetulla paperilomakekyselyllä. Arviointi tehtiin aihealueittain asteikoilla 1 (erittäin huono) – 5 (erittäin hyvä). Lomakkeita jaettiin kaikilla linjoilla ja vastauksia kerättiin vain yli 15-vuotiailta matkustajilta. Tiedonkeruu kiintiöitiin linjan ja matkustusajankohdan mukaan. Seuraava asiakastyytyväisyystutkimus toteutetaan keväällä 2019.

Oulun joukkoliikenne kiittää lämpimästi asiakkaita menneestä vuodesta.

Uudistuksia on tulossa ja niistä ensimmäiset näette jo tulevana kesänä. Tervetuloa Oulun joukkoliikenteen matkaan!

Jakolinkki

Katso myös tiedotteet