Oulun joukkoliikenteen uutiset

< Takaisin

Oulun joukkoliikenne siirtyy kesästä 2019 alkaen ympäristöystävällisempään kalustoon

Keväällä 2018 joukkoliikennejaosto päätti, että Oulun joukkoliikenteessä siirrytään ympäristöystävällisempään, Euro 6 -päästöluokan linja-autokalustoon kesällä 2019 ja 2020, kun uudet liikennöintisopimukset alkavat. Uusien dieselbussien päästöt ovat vanhempiin busseihin verrattuna selkeästi vähäisempiä.

Oulun joukkoliikenne laati viime syksynä linja-autoliikenteen käyttövoimaselvityksen, jonka tavoitteena oli löytää ympäristöystävällisempiä käyttövoimavaihtoehtoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja päästöjen vähentämiseksi. Käyttövoimina tarkasteltiin uusiutuvaa biodieseliä, biokaasua ja sähköä. Vertailussa huomioitiin päästöaleneman lisäksi muun muassa investointi- ja käyttökustannukset sekä vaikutukset liikenteen hankintaan, järjestämiseen ja lataus- ja tankkausinfraan. Selvityksessä esitettiin suosituksia käyttövoimista, jotka parhaiten soveltuvat Oulun joukkoliikenteeseen sekä aikataulu, jolla uusia käyttövoimia voi ottaa käyttöön.

Uusia käyttövoimia voidaan hyödyntää Oulun joukkoliikenteessä 2020-luvulla alkavissa liikennöintisopimuksissa. Käyttövoima valitaan joukkoliikennereitin mukaan. Valintaan vaikuttavat muun muassa reitin pituus ja automäärä sekä se, liikennöidäänkö kaupunkialueella vai maaseutumaisemmassa ympäristössä. Siten on mahdollista, että tulevaisuudessa Oulun joukkoliikenteessä liikennöidään myös uusiutuvalla biodieselillä, biokaasulla ja sähköllä toimivilla linja-autoilla.

Suomessa liikenne tuottaa tällä hetkellä noin 20 % kasvihuonekaasupäästöistä. Valtioneuvosto on asettanut tavoitteeksi vähentää liikenteen päästöjä 50 % vuodesta 2005 vuoteen 2030. Oulun kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2040 mennessä, ja myös Oulun seutukunnissa tavoitellaan päästöjen vähentämistä.

Tutustu käyttövoimaselvityksen raporttiin (pdf). 

Jakolinkki

Katso myös tiedotteet