Oulun joukkoliikenteen uutiset

< Takaisin

Oulun joukkoliikenne sai asiakkailta hyvät arvosanat

Suurin osa Oulun joukkoliikenteen asiakkaista on tyytyväisiä palveluihin. Marraskuussa toteutetussa asiakastyytyväisyystutkimuksessa Oulun joukkoliikenne sai yleisarvosanaksi 3,95. Yli 80 % vastaajista piti Oulun joukkoliikenteen palveluja erittäin hyvänä tai melko hyvänä. Kahdesti vuodessa toteutettava asiakastyytyväisyystutkimus tuottaa vertailukelpoista tietoa Oulun joukkoliikenteestä.

 

Asiakastyytyväisyystutkimuksessa vastaajat saavat kertoa, kuinka tyytyväisiä he ovat Oulun joukkoliikenteen reitteihin ja aikatauluihin, lipputuotteisiin ja niiden ostamiseen sekä tiedon saatavuuteen aikatauluista ja reiteistä. Vastaajat voivat arvioida myös käyttämänsä vuoron kuljettajan ajotapaa ja ystävällisyyttä, linja-auton siisteyttä sekä vuoron täsmällisyyttä. Aihealueiden arvosanoista muodostetaan yleisarvosana Oulun joukkoliikenteelle.

Oulun joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus toteutetaan kaksi kertaa vuodessa, syksyllä ja keväällä. Marraskuussa 2017 kolme viikkoa kestänyt tutkimus oli toinen Oulun joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus. Noin 2 500 matkustajaa arvioi Oulun joukkoliikennettä linja-autoissa jaetulla paperilomakekyselyllä. Arviointi tehdään aihealueittain asteikoilla 1 (erittäin huono) – 5 (erittäin hyvä). Lomakkeita jaetaan kaikilla linjoilla ja tiedonkeruu kiintiöidään linjan ja matkustusajankohdan mukaan. Vastauksia kerätään vain yli 15-vuotiailta matkustajilta. Seuraava asiakastyytyväisyystutkimus toteutetaan keväällä 2018.

Oulun joukkoliikenne sai syksyn 2017 asiakastyytyväisyystutkimuksessa yleisarvosanaksi 3,95. Yleisarvosana, kuten eri aihealueidenkin arvosanat, on säilynyt lähes samalla tasolla kuin keväällä 2017 toteutetussa tutkimuksessa. Vastaajat olivat tyytyväisimpiä kuljettajien ystävällisyyteen (4,30), ajotapaan (4,38) ja linja-auton siisteyteen (4,15). Myös tiedon saatavuuteen aikatauluista ja reiteistä (4,17) oltiin tyytyväisiä. Vastaajien mielestä selvästi eniten kehitettävää on reiteissä ja aikatauluissa (3,81).

Oulun joukkoliikenne pitää asiakastyytyväisyystutkimusta erinomaisena keinona kartoittaa asiakkaiden tyytyväisyyttä Oulun joukkoliikenteeseen. Säännöllisesti tehtävä tutkimus antaa joukkoliikenteen järjestäjälle tarkkaa ja vertailukelpoista tietoa siitä, miten asiakkaat kokevat Oulun joukkoliikenteen palvelut. Tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää yhtenä mittarina, kun arvioidaan Oulun joukkoliikenteen kehitystä ja tehtyjen toimien onnistumista. Asiakastyytyväisyystutkimuksen lisäksi Oulun joukkoliikenne vastaanottaa kehitysideoita matkustajilta asiakaspalautteiden muodossa. Kaikki palautteet luetaan ja niitä hyödynnetään osana palvelun kehittämistä.

Jakolinkki

Katso myös tiedotteet