Oulun joukkoliikenteen uutiset

< Takaisin

Oulu tukemaan bussien elinkaaren arviointia

Oulun joukkoliikenne on allekirjoittanut aiesopimuksen, jossa kehitetään joukkoliikenteen kaluston elinkaaren arviointia. Oulun joukkoliikenne antaa tukensa hankkeelle ja voi hyödyntää arviointimenetelmää sitten kun se valmistuu. Hankkeessa ovat mukana kaikki Pohjoismaiden pääkaupungit.

Taustalla on huoli ympäristöpäästöistä, joita syntyy bussin koko elinkaaren aikana valmistuksesta hävittämiseen. Bussien elinkaaren alkupäässä ympäristövaikutuksia syntyy esimerkiksi malmin louhinnasta, jota tarvitaan akkujen käyttöön sekä luonnonkumin tuotannosta. Hankkeessa kerätään tietoa myös akkujen uudelleenkäytöstä ja kierrätyksestä sekä raaka-aineiden ja kaluston aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä.

Arvioinnin avulla saadaan tietoa elinkaaripäästöistä joukkoliikenteiden suunnittelijoille, ja menetelmän arvioidaan valmistuvan vuoden 2021 alussa.

Jakolinkki

Katso myös tiedotteet