Oulun joukkoliikenteen uutiset

< Takaisin

Kuljettajat saivat kiitosta kevään 2018 asiakastyytyväisyystutkimuksessa

Oulun joukkoliikenteen asiakkaat ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä palveluihin. Maaliskuun ja huhtikuun taitteessa toteutetussa asiakastyytyväisyystutkimuksessa Oulun joukkoliikenne sai yleisarvosanaksi 3,98. Yli 80 % vastaajista piti Oulun joukkoliikenteen palveluja erittäin hyvänä tai melko hyvänä. Kahdesti vuodessa toteutettava asiakastyytyväisyystutkimus tuottaa vertailukelpoista tietoa Oulun joukkoliikenteestä.

 

Asiakastyytyväisyystutkimuksessa vastaajat saavat kertoa, kuinka tyytyväisiä he ovat Oulun joukkoliikenteen reitteihin ja aikatauluihin, lipputuotteisiin ja niiden ostamiseen sekä tiedon saatavuuteen aikatauluista ja reiteistä. Vastaajat voivat arvioida myös käyttämänsä vuoron kuljettajan ajotapaa ja ystävällisyyttä, linja-auton siisteyttä sekä vuoron täsmällisyyttä. Aihealueiden arvosanoista muodostetaan yleisarvosana Oulun joukkoliikenteelle.

Oulun joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus toteutetaan kaksi kertaa vuodessa, syksyllä ja keväällä. Keväällä 2018 kolme viikkoa kestänyt tutkimus oli kolmas Oulun joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus. Noin 2 500 matkustajaa arvioi Oulun joukkoliikennettä linja-autoissa jaetulla paperilomakekyselyllä. Arviointi tehdään aihealueittain asteikoilla 1 (erittäin huono) – 5 (erittäin hyvä). Lomakkeita jaetaan kaikilla linjoilla ja tiedonkeruu kiintiöidään linjan ja matkustusajankohdan mukaan. Vastauksia kerätään vain yli 15-vuotiailta matkustajilta. Seuraava asiakastyytyväisyystutkimus toteutetaan syksyllä 2018.

Oulun joukkoliikenne sai kevään 2018 asiakastyytyväisyystutkimuksessa yleisarvosanaksi 3,98. Yleisarvosana on hieman noussut syksystä 2017. Vastaajat olivat tyytyväisimpiä kuljettajien ajotapaan (4,35) ja ystävällisyyteen (4,30) sekä tiedon saatavuuteen reiteistä ja aikatauluista (4,24). Myös vuorojen täsmällisyyttä (4,07) ja lipputuotteita (4,05) pidettiin hyvinä. Vastaajien mielestä eniten kehitettävää on reiteissä ja aikatauluissa (3,81) sekä linja-autojen siisteydessä (3,98).

Oulun joukkoliikenne pitää asiakastyytyväisyystutkimusta erinomaisena keinona kartoittaa asiakkaiden tyytyväisyyttä Oulun joukkoliikenteeseen. Säännöllisesti tehtävä tutkimus antaa joukkoliikenteen järjestäjälle tarkkaa ja vertailukelpoista tietoa siitä, miten asiakkaat kokevat Oulun joukkoliikenteen palvelut. Tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää yhtenä mittarina, kun arvioidaan Oulun joukkoliikenteen kehitystä ja tehtyjen toimien onnistumista. Asiakastyytyväisyystutkimuksen lisäksi Oulun joukkoliikenne vastaanottaa kehitysideoita matkustajilta asiakaspalautteiden muodossa. Kaikki palautteet luetaan ja niitä hyödynnetään osana palvelun kehittämistä.

Oulun joukkoliikenne kiittää asiakkaita hyvästä palautteesta.

Jakolinkki

Katso myös tiedotteet