Oulun joukkoliikenteen uutiset

< Takaisin

Joukkoliikenteen päästöt seurantaan ja uusissa hankinnoissa puhtaan kaluston osuus korostuu

Joukkoliikenteen bussien päästöt otetaan seurantaan uuden työkalun avulla. Uusissa hankinnoissa puhtaiden ajoneuvojen osuus kasvaa merkittävästi uuden lain velvoitusten mukaisesti.

Oulun seudun joukkoliikenteen strategian yksi keskeisimmistä tavoitteista on toteuttaa joukkoliikenne resurssiviisaasti ja vähäpäästöisesti. Joukkoliikenteessä otetaan tänä kesänä käyttöön työkalu, jonka avulla ryhdytään keräämään tarkkaa tietoa paikallisliikenteessä nykyisin ajoissa olevien linja-autojen päästöistä. Tavoitteena on tarkastella linja-autojen toimintaa tilastoituun tietoon pohjautuen.

Data siivittää nykyisen kaluston kehittämistä puhtaammaksi

Uuteen joukkoliikenteen bussien seurantatyökaluun viedään ajoneuvokohtaisesti käyttövoima, tankatun polttoaineen laatu ja määrä sekä ajokilometrit. Linja-autojen polttoaineen kulutusta voidaan seurata ajokilometreihin suhteutettuna, ja tarvittaessa voidaan myös arvioida ajotyylin ja -tavan vaikutuksia kulutukseen. Ajokilometrien tilastoinnin avulla auton käyttöikä hahmottuu helpommin, mikä auttaa valmistautumaan hyvissä ajoin kaluston uusimiseen.

Työkalun avulla päästöt voidaan laskea liikennöitsijäkohtaisesti, jopa yksittäisten ajoneuvojen osalta.

Laki velvoittaa hankkimaan puhtaita ajoneuvoja

2. elokuuta 2021 tuli voimaan ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen laki, joka velvoittaa hankkimaan puhtaita ja päästöttömiä ajoneuvoja joukkoliikenteeseen. Lain velvoitteet koskevat vain lain voimaantulon jälkeen tehtäviä kilpailutuksia ja hankintasopimuksia. Velvoitteet kiristyvät ajan myötä.

Oulun seudun joukkoliikenteessä tämä tarkoittaa, että 2.8.2021 ja 31.12.2025 välisenä aikana tehdyistä kilpailutuksista ja hankinnoista 41 prosenttia on puhtaita ajoneuvoja ja että puhtaista ajoneuvoista viisi prosenttia on päästöttömiä. Vuoteen 2030 mennessä uusista hankinnoista puhtaita ajoneuvoja on oltava 59 prosenttia, joista päästöttömien osuus on 10 prosenttia.

Puhtailla ajoneuvoilla tarkoitetaan täyssähköbusseja ja biokaasulla tai biodieselillä toimivia linja-autoja. Myös vetyä käyttövoimana hyödyntävät ajoneuvot luetaan puhtaiksi ajoneuvoiksi, mutta ne ovat harvinaisia.

Käyttövoimat nyt ja tulevaisuudessa

Tällä hetkellä Oulun seudun paikallisliikenteessä on yhteensä 139 vakioautoa. Viiteen bussiin tankataan paikallisesti biojätteistä jalostettua liikennebiokaasua ja viiden bussin polttoaineena on biodiesel. Peruspolttoaine on edelleen diesel, josta halutaan siirtyä ympäristön kannalta kestävämpiin käyttövoimiin. Joukkoliikenteen uusissa kilpailutuksissa tarkastellaan erityisesti sähköbussien soveltuvuutta liikennöintikohteisiin.

Jakolinkki

Katso myös tiedotteet