Oulun joukkoliikenteen uutiset

< Takaisin

Joukkoliikennejaoston päätöksiä 30.1.2019

Liikennöinti kesäkaudella 2019

Kesäaikataulukauden 3.6.-7.8.2019 suunnitelma hyväksyttiin. Se noudattaa viime vuonna hyväksyttyjä palvelutaso- ja linjastosuunnitelmia. Muutoksia edelliskesään verrattuna on tehty myös asiakaspalautteiden perusteella. Lisäksi uusia liikennöintisopimuksia alkaa, ja se uudistaa kalustoa muutamilla linjoilla. Keskeisimmät linjastomuutokset on lueteltu alla. Lisäksi pienempiä aikataulumuutoksia on tehty, ja ne ovat luettavissa nettisivuillamme keväällä julkaistavasta aikataulusta.

 • linjaa 5 ajetaan kuten talviaikataulukaudella 2018-2019
 • linjaa 7 ajetaan 30 minuutin välein
 • linjaa 8 ajetaan myös viikonloppuisin
 • linjan 11 reitti on sama kuin talviaikataulukaudella 2018-2019
 • linjalla 20B pääsee Haukiputaalle jo aamukuudeksi
 • linjan 21 päätepysäkki on Oulunsuussa, lisäksi arki-iltoihin ja sunnuntaiaamuun lisätään vuoropari
 • linjan 23 reitti sekä viikonloppujen iltatarjonta ovat samat kuin talviaikataulukaudella 2018-2019
 • linjaa 28 ajetaan kuten talviaikataulukaudella 2018-2019
 • linjan 50 päätepysäkki Oulussa on Kuvernöörin pysäkki kuten talviaikataulukaudella 2018-2019
 • linjaa 52 ajetaan päivittäin tunnuksella 52A. Reitti on Lumijoki-Liminka-Kempele-Oulu
 • linja 53 ei aja kesällä, vaan Lumijoelle pääsee linjalla 52A
 • linja 54 ajaa arkisin reittiä Liminka-Tyrnävä-Oulu ja viikonloppuisin tunnuksella 54B reittiä Tyrnävä-Oulu.

Koululaisten talvi- ja syyslomaviikkojen kampanjat 2019

Koululaisten (7-16-vuotiaat) talvi- ja syyslomaviikoilla toteutetaan samat kampanjat kuin vuonna 2018. Lomaviikoilla klo 7-20 välisenä aikana koululaisten matkat maksavat 50 senttiä, kun matka maksetaan Waltti-kortille ladatulla arvolipulla.

shotl-kutsuliikennekokeilun jatkaminen Haukiputaalla

Haukiputaalla marraskuussa 2018 alkanutta shotl-kutsuliikennekokeilua jatketaan talviliikennekauden loppuun 2.6.2019 saakka. Haukiputaalaiset ovat ottaneet kokeilun hyvin vastaan ja autoissa on ollut kiitettävästi matkustajia.

Joukkoliikennestrategian nähtäville asettaminen ja lausuntopyynnöt

Oulun seudun joukkoliikennestrategia on tiivis yhteenveto arvoista, visiosta ja tavoitteista sekä toimenpiteistä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Vuoteen 2030 tähtäävä joukkoliikennestrategia päätettiin asettaa nähtäville ja pyytää lausunnot eri tahoilta. Joukkoliikennejaosto kerää mielipiteet ja lausunnot, ja päättää strategiasta kevään kokouksessa. Tiedotamme strategiasta lisää keväällä.

Hankintaperiaatteet vuonna 2019 kilpailutettaville sopimuskausille

Vuonna 2019 kilpailutetaan kesällä 2020 alkavat sopimuskaudet. Jaosto päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

 

Voit lukea joukkoliikennejaoston pöytäkirjat sekä tulevien kokousten esityslistat Oulun kaupungin nettisivuilta: https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/joukkoliikennejaosto

Joukkoliikennejaosto kokoontuu kuukausittain. Koostamme jatkossa tiiviin tietopaketin tehdyistä päätöksistä, ja se julkaistaan Oulun joukkoliikenteen nettisivuilla. Seuraava kokouspäivä on 27.2.2019.

Jakolinkki

Katso myös tiedotteet