Oulun joukkoliikenteen uutiset

< Takaisin

Joukkoliikennejaoston päätöksiä 25.3.2020

 

Joukkoliikenne valmiuslain aikana

Joukkoliikennejaosto oikeutti joukkoliikennetiimin supistamaan Oulun joukkoliikenteen liikennetarjontaa siihen palvelutasoon, johon kuljettajat riittävät, sekä ne vuorot ja linjat, jotka eivät ole palvelutasolle niin merkityksellisiä.

Jaosto päätti myös luopua käteisrahan käytöstä busseissa valmiuslain ajaksi. Päätöksen johdosta valmiuslain ajan busseissa voi maksaa matkan vain Waltti-matkakortille ladatulla kausi- ja arvolipulla sekä Waltti Mobiili -lippusovelluksesta ostetulla kertalipulla tai vuorokausilipulla. Bussista ei voi ostaa lippua, eikä bussissa voi ladata Waltti-matkakorttia.

 

Hankintaperiaatteet 2020

Vuonna 2020 kilpailutetaan liikennöintikohde 9, joka sisältää linjan 36 Ylikiiminki-Oulu arkipäivien vuorot sekä linjan 38 Ylikiiminki-Kiiminki vuorot. Kohteen liikennöintisopimus astuu voimaan 7.6.2021 ja päättyy talviliikennekauden päättyessä touko-kesäkuussa 2026. Linja-autojen tulee täyttää Euro 6-luokan päästörajat, ja käyttövoimana on uusiutuva biodiesel.

Kohteen tarjouskilpailu avataan maaliskuun lopussa ja kohteen liikennöitsijä päätetään kesäkuun joukkoliikennejaostossa.

 

Talvikauden 2020-2021 liikennöintisuunnitelma

Joukkoliikennejaosto hyväksyi tulevan talviaikataulukauden liikennöintisuunintelman. Talviaikataulukausi on voimassa 12.8.2020-6.6.2021.

Talvikauden 2019-2020 liikennetarjontaa on tarkistettu tulevalle talvikaudelle asiakaspalautteen ja muiden liikennöinnin toteumatietojenperusteella, ja talousarvioiden 2020–2021 määrärahat huomioiden. Suunnitelman kokonaiskustannusvaikutus talvikauteen 2019-2020 verrattuna on arviolta +146 000 euroa. Keskeiset linjakohtaiset tarjonta- ja reittimuutokset talvikauden 2019–2020 liikennöintiin ovat seuraavat.

 • Linja 1: Viikonlopputarjontaa parannetaan niin, että lauantaisin iltatarjontaan tulee neljä vuoroa lisää ja sunnuntain tarjontaan lisätään 18 vuoroa parantamalla vuoroväliä 60 minuutista 30 minuuttiin n. klo 11-20 välisenä aikana.
 • Linja 2: Sunnuntain tarjontaan lisätään 18 vuoroa parantamalla vuoroväliä 60 minuutista 30 minuuttiin n. klo 11-20 välisenä aikana.
 • Linja 3: Linjalle on tehty reittimuutoksia. Linnanmaalla ajetaan Tietolinjaa pitkin Teknologiantien sijaan. Sen lisäksi reitin eteläpäässä reittiä jatketaan Pesätieltä Metsokankaan koululle saakka. Lauantain tarjontaan lisätään 10 vuoroa laajentamalla 30 minuutin vuoroväliä aamusta klo 10 lähtien n. klo 23 saakka. Sunnuntain tarjontaan lisätään 10 vuoroa parantamalla vuoroväliä 60 minuutista 30 minuuttiin n. klo 12-18 välisenä aikana.
 • Linja 4/4A: Molempien linjavariaatioiden reitit muuttuvat linjan pohjoisosassa: Linjan 4 reitti menee jatkossa Haukiputaantien sijaan Herukan itäpuolen kautta (Herukantie-VaunumiehentieRisuniityntie) ja 4A:n reitti vastaavasti länsipuolen kautta (Taskisentie-Ojakyläntie-Pateniemenranta).
 • Linja 4N: Yölinja Heikkilänkankaalta keskustaan ajetaan jatkossa molempiin suuntiin ja tarjontaa lisätään kahdesta yhdensuuntaisesta vuorosta neljään edestakaiseen.
 • Linja 5: Linjan reitti jatkuu keskustasta Kaijonharjuun saakka. Vuoroväli arkipäivisin on 20 min ja aikaisin aamulla sekä arki-iltaisin 30 min. Lauantaipäivisin ajetaan 30 min vuorovälillä, lauantaiaamuisin ja -iltaisin sekä sunnuntaisin 60 minuutin vuorovälillä.
 • Linja 5N: Uusi yölinja 5N korvaa linjan 7N keskustasta Saarelaan. Linjan 5N reitti kulkee Kaijonharjusta Linnanmaan ja keskustan kautta Kivikkokankaalle, ja sieltä edelleen Saarelaan. Tarjonnan laajuus on viisi vuoroparia viikonloppuöinä. 5N tuo näin ollen huomattavaa lisätarjontaa myös Linnanmaan suunnan yöliikenteeseen.
 • Linja 8: Reitti muuttuu Oulunsalossa ja Teknologiakylässä; Oulunsalossa ajetaan keskustan ohi Lentokentäntietä pitkin ja Teknologiakylässä Teknologiantien sijaan Tietolinjan kautta. Vuorotarjonta pysyy samalla tasolla kuin aiemmin, ja lähtöaikojen yhteensopivuus lentoliikenteen aikataulujen kanssa tarkastetaan tarkemman suunnittelun yhteydessä.
 • Linja 9: Kesäliikennekauden tapaan reitti muuttuu Kontinkankaan kohdalla Kajaanintieltä Kasarmintielle. Vuorotarjonta on lukumäärältään samalla tasolla kuin aiemmin. Linjan 9 Pitkäkankaan kautta kulkevia vuoroja vähennetään, kun myös linja 63 aloittaa liikennöinnin kerran tunnissa Niemenrannasta Ouluun. Viikonloppuisin ajetaan edelleen pääasiassa Pitkäkankaan kautta.
 • Linja 17 lakkautetaan, koska sen perusteet ovat poistuneet Talvikankaan koulun rakentamisen jälkeen v. 2017. Linjat 9 ja 10 korvaavat poistuvan tarjonnan Talvikankaalta.
 • Linja 18: Uusi linja reitillä Mäntylä-Höyhtyä-keskusta-Toppila-Linnanmaa-Kaijonharju. Linjan päätarkoitus on parantaa opiskeluyhteyksiä Linnanmaalle Höyhtyältä ja Toppilasta. Liikennöintiaika on maanantaista perjantaihin n. klo 7-20 ja vuoroväli on 60 min.
 • Linja 20B: Ensimmäiset arki-iltojen vuorot (klo 18.40 ja 19.40) ajetaan linjana Häyrysenniemestä saakka.
 • Linja 21: Herukan kohdalla liikennöidään Herukan itäpuolisen lenkin sijaan jatkossa suoraan Haukiputaantietä. Keskustasta liikennöidään Limingantullin ja Joutsentien kautta Kaukovainion länsipuolen päätepysäkille (Maakotkantie). Tällä mahdollistetaan Kaukovainion länsipuolelta paremmat kulkuyhteydet keskustaan.
 • Linja 22: Reitti muuttuu niin, että keskusta ohitetaan moottoritien kautta reittiä AlakyläntieVt4-Professorintie-Kainuuntie-OSAO. Linnanmaan ja Haukiputaan välillä reitti on kuten aiemminkin. Ajoaika nopeutuu niin, että jatkossa voidaan ajaa tasaisella 60 minuutin vuorovälillä. Linjalle tulee viisi lisävuoroa niin, että molempiin suuntiin ajetaan jatkossa 9 vuoroa maanantaista perjantaihin.
 • Linja 29: Iin kunta esittää reitti- ja aikataulumuutoksia linjalle 29. Esityksen mukaan Yli-Iin suuntaan ajetaan joen eteläpuolta Maalismaan kautta ja Iin suuntaan joen pohjoispuolta. Lisäksi Iin suuntaan ajettaessa tehdään pisto Jakkukylän koululle (yksityistien päässä) ja Iin asemakylältä Iihin jatketaan joen pohjoispuolta Virkkulantien ja vt4 kautta Iin keskustaan ja Valtarin koululle. Tarkoituksena muutoksille on yhdistää Iin peruskoululaisten koulukuljetukset avoimeen joukkoliikenteeseen. Iin suuntaan tulee nykyisen vuorotarjonnan lisäksi lisätä yksi vuoro, jotta varmistetaan myös Yli-Iin suunnasta aamun jatkoyhteys Oulun suuntaan klo 8:ksi.
 • Linja 34: Alkuillan kaksi viimeistä vuoroparia poistetaan, ja arkipäivien viimeinen linjan 34 vuoro ajetaan jatkossa keskustasta n. klo 17. Iltaisin ja viikonloppuisin Jäälin Laivakankaan kautta liikennöi jatkossa linjan 35KB uusi reittivariaatio päättäen keskustaan Elokuvakeskukselle.
 • Linja 35: Linjalla aloittaa reittivariaatio 35B Kiimingistä suoraan Elokuvakeskukselle. 35K liikennöidään jatkossa Laivakankaan kautta jatkaen OSAO:lle. Lisäksi on käytössä reittivariaatio 35KB, jonka reitti menee Laivakankaan kautta ja päättää Elokuvakeskukselle. Pääosin linjalla 35 liikennöidään perusreittiä OSAO:lle saakka Jääli ohittaen. Aamun ja iltapäivän ruuhka-aikoina linja 35K täydentää Jäälissä linjan 34 tarjontaa niin, että silloin Jäälissä liikennöidään n. 30 minuutin vuorovälillä. Linja 35 liikennöi Kiimingistä Ouluun edelleen päiväsaikaan 30 minuutin vuorovälillä, joista aamuruuhka-aikana joka toinen vuoro liikennöidään jatkossa Laivakankaan kautta ja iltapäivisin vastaavasti Oulusta joka toinen vuoro Laivakankaan kautta Kiiminkiin (35K). Iltaisin ja viikonloppuisin liikennöidään 60 minuutin vuorovälillä Laivakankaan kautta päättäen keskustaan (35KB). Näin ollen Laivakankaan tarjonta paranee, mutta ilta- ja viikonloppuvuoroja ei enää ajeta Kaukovainiolle saakka.
 • Linja 35N: Viikonloppuihin lisätään kolmas yövuoro Oulun keskustasta Kiiminkiin. Reitti kulkee jatkossa Laivakankaan kautta.
 • Linja 36: Ylikiimingistä Oulun keskustaan lisätään  yksi lisävuoropari lauantaihin.
 • Linja 38: Aloitetaan jatkossa nykyinen klo 7.30 Hämeenjärveltä Kiimingin ja Ylikiimingin suuntaan menevä vuoro jo Haukiputaalta saakka. Tällä mahdollistetaan yhteys koulupäivisin Haukiputaalta Kiiminkiin klo 8:ksi.
 • Linja 39 lakkautetaan vuonna 2017 tehdyn päätöksen perusteella (OUKA/8430/02.08.01/2017). Yli-Iin joukkoliikenneyhteydet ovat jatkossa Iin suuntaan linjalla 29 sekä Kiimingin suuntaan kaikkina talviarkipäivinä ajettavaksi muuttuvalla palveluliikenteen linjalla.
 • Linja 40/41: Linjoilla parannetaan vuorotarjontaa. Linjan 40V (Laukan sillan kautta) liikennöinti siirretään linjoille 40A/41A, jotta Leppiniemen alueen saavutettavuutta parannetaan sunnuntaisin. Lisätään viikonloppuihin yhteensä kahdeksan lisävuoroa. Tarjonta suunnitellaan niin, että lauantaisin on iltayhteys Oulun ja Muhoksen välillä ja sunnuntaisin toteutuu yhteydet Leppiniemen alueelta.
 • Linja 51: Reitti muutetaan Metsokankaan kohdalla niin, että moottoritielle ajetaan Ouluntullin rampin kautta suoraan Ouluntullintieltä ja Metsokangas/Kaakkuri ohitetaan. Reittimuutos on esiin tullut tarve Kempeleen kunnan taholta. Samassa yhteydessä järjestetään korvaava yhteys Metsokankaan länsipuolelta Oulun keskustaan linjalla 3, jonka päätepysäkki siirretään Kaakkurin Pesätieltä Metsokankaan koulun kohdalle. Lisätään pe-la yötarjontaan yksi vuoropari.
 • Linja 52/52K: Reitti jatketaan Linnanmaalle ja sieltä edelleen Teknologiakylään. Uusi reitti parantaa työmatkayhteyksiä Limingasta ja Kempeleestä. Iltaisin ja viikonloppuisin liikennöidään edelleen linjaa 52A reitillä Lumijoki-Liminka-Kempele-Kuvernööri.
 • Linja 58: Uusi linja reitillä Metsokangas-Kaakkuri-Kaukovainio-Kainuuntie-Professorintie-moottoritie-Alakyläntie-Linnanmaa-Teknologiakylä. Linja tarjoaa nopeamman yhteyden Oulun eteläisiltä alueilta Linnanmaalle keskusta ohittaen. Liikennöintiaika on maanantaista perjantaihin n. klo 6.30-19.00 ja vuoroväli on 60 min.
 • Linja 63: Uusi linja reitillä Niemenranta-Karhuojantie-Limingantie-Torikatu-Kajaanintie-OYS-Svaaninsuo. Linjan parantaa yhteyksiä Oulunsalon Niemenrannasta Oulun keskustaan. Linja korvaa myös suoran yhteyden Oulunsalosta OYS:aan, kun linja 9 siirtyy Kasarmintielle. Liikennöintiaika on maanantaista perjantaihin n. klo 06-19, lauantaisin 08-19 ja sunnuntaisin 09-19. Vuoroväli on kaikkina päivinä 60 min.

Jouluaattona Oulun joukkoliikenteessä ajetaan lauantaivuorot siten, että klo 14 ja sen jälkeen lähteviä vuoroja ei ajeta.

 

Joukkoliikennejaosto kokoontuu seuraavan kerran 22.4. Jaoston pöytäkirjat ja tulevien kokousten asialistat löytyvät joukkoliikennejaoston nettisivuilta.

Jakolinkki

Katso myös tiedotteet