Oulun joukkoliikenteen uutiset

< Takaisin

Joukkoliikennejaoston päätöksiä 18.12.2019

Kesän 2020 liikennöinti

Edellisen kesän liikennetarjontaa on tarkistettu asiakaspalautteen ja liikennöinnin toteumatietojen perusteella, ja talousarvion 2020 määrärahat huomioiden. Esitetyt muutokset vastaavat Oulun seudun joukkoliikennestrategian 2030 tavoitteita sekä kasvaneisiin matkamääriin.

Kesäaikataulukausi on voimassa 1.6.-11.8.2020. Juhannusaattona ajetaan lauantaivuorot siten, että klo 14 ja sen jälkeen lähteviä vuoroja ei ajeta.

Linjoittain liikennöinnissä tapahtuu seuraavat muutokset edelliskesään verrattuna. Aikataulut täsmentyvät tarkemman suunnittelun myötä ja ne julkaistaan kevään aikana.

 • Linjalla 1 lisätään tarjontaa sunnuntaisin.
 • Linjalla 2 lisätään tarjontaa arkipäivinä ja sunnuntaisin.
 • Linjan 3 reittiä suoristetaan Teknologiakylässä liikennöimään Tietolinjaa pitkin. Tarjontaa lisätään arkena aamulla ja illalla sekä sunnuntaina.
 • Linjojen 4/4A reitti muuttuu Herukassa siten, että linja 4 liikennöi Itä-Herukasta ((Herukantie-Vaunumiehentie-Risuniityntie) ja linja 4A Länsi-Herukasta (Taskisentie-OjakyläntiePateniemenranta).
 • Linjan 4N tarjontaa lisätään.
 • Linjan 5 tarjontaa lisätään. Reittiä jatketaan keskustasta Kaijonharjuun, jolloin Kivikkokankaalta pääsee keskustan kautta suoraan yliopistolle. Hiukkavaarassa linja ajaa Hiukkavaaran keskuksen kautta.
 • Linja 5N aloittaa liikennöinnin reitillä Kaijonharju-Linnanmaa-keskusta-Kivikkokangas-Saarela. Tarjonnan laajuus on viisi vuoroparia viikonloppuöinä. Linja 5N korvaa linjan 7N.
 • Linjan 7N liikennöinti loppuu. Linja 5N liikennöi jatkossa Saarelaan.
 • Linjan 8 reittiä suoristetaan siten, että Oulunsalossa ajetaan keskustan ohi Lentokentäntietä pitkin ja Teknologiakylässä Tietolinjan kautta. Lähtöaikoja yhteensovitetaan lentoliikenteen aikataulujen kanssa.
 • Linja 9 siityy liikennöimään Kajaanintieltä Kasarmintielle.
 • Linjan 15 tarjontaa lisätään päivittäin.
 • Linjan 20B tarjontaa lisätään.
 • Linjan 21 reittiä muutetaan niin, että Herukan kohdalla liikennöidään suoraan Haukiputaantietä. Keskustassa liikennöidään Torikadun ja Puistokadun kautta Limingantullin ja Joutsentietä pitkin OYS:lle.
 • Linjalla 35 aloitetaan uusi reittivariaatio 35B, jonka liikennöi Elokuvakeskukselta Kiiminkiin ja Jäälin kohdalla Kuusamontietä pitkin. Linjan 35K reitti muuttuu niin, että Jäälissä liikennöidään Laivakankaan kautta Kehätien sijaan. Pääosa linjan tarjonnasta on reitillä 35K. Vuorotarjonta kasvaa arkipäivisin viidellä vuoroparilla. 
 • Linjan 35N viikonloppuihin lisätään kolmas yövuoro keskustasta Kiiminkiin. Reitti kulkee jatkossa Laivakankaan kautta aiemman Kehätien sijaan.
 • Linjalle 36 lisätään lauantaihin yksi vuoropari.
 • Linjojen 40 ja 41 tarjontaa lisätään. Linjalle 40 lisätään uusi aamuvuoro, jolla pääsee arkiaamuisin seitsemäksi Oulusta Muhokselle. Viikonloppuihin lisätään yhteensä kahdeksan lisävuoroa. Lauantaisin tarjotaan iltayhteys Oulun ja Muhoksen välillä. Linjan 40V (Laukan sillan kautta) liikennöinti siirretään linjoille 40A ja 41A, jotta Leppiniemen alueen saavutettavuutta parannetaan sunnuntaisin.

Kesän 2019 liikennöintikustannukset ovat tarjontalisäyksistä huolimatta noin 83 000 euroa edullisemmat, koska uudet liikennöintisopimukset ovat aiempia edullisempia.

 

Pidempien kausilipputuotteiden käyttöönotto

Joukkoliikennejaosto päätti hyväksyä 180 ja 365 vuorokauden kausituotteiden käyttöönoton. Kuuden kuukauden (180 vrk) kausilippu myydään viiden kuukauden kausilipun hinnalla eli asiakas saa yhden kuukauden maksutta. Vuoden kausilippu (365 vrk) myydään yhdeksän kuukauden kausilipun hinnalla eli asiakas saa kolme kuukautta maksutta. Uusien lipputuotteiden käyttöönotosta tiedotetaan myöhemmin,

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen joukkoliikenteen liikennöinnistä juhlapyhinä

Aloitteessa todetiin, että joukkoliikenne ei toimi Oulussa päivittäin ja esitetiin, että joukkoliikenne kulkisi jatkossa kaikkina vuoden päivinä. Joukkoliikennejaosto päätti antaa aloitteeseen vastauksen, jonka mukaan liikennöinti joulupäivänä ja juhannuspäivänä ole tällä hetkellä ajankohtaista. Oulun joukkoliikenne seuraa palvelujen aukioloaikoja, asiakaspalautteita ja toiveita. Vuodeksi 2019 aattopäivien liikennöintiaikaa on laajennettu tunnilla klo 14 saakka aiemmasta klo 13:sta. Lisätoimenpiteisiin ryhdytään, jos tarjonnan lisäys on perusteltua ja kustannus sopimusosapuolille on kohtuullinen.

 

Joukkoliikennejaoston pöytäkirja ja seuraava kokous

Joukkoliikennejaoston kokousten esityslistat sekä pöytäkirjat voit lukea joukkoliikennejaoston nettisivulta.

Seuraava kokous järjestetään 29.1.2020.

Jakolinkki

Katso myös tiedotteet