Oulun joukkoliikenteen uutiset

< Takaisin

Cityliikenteen kehitystyö on aloitettu - Kiitos kaikille asiakaskyselyyn vastanneille!

Oulun joukkoliikenne keräsi kesällä asukkailta näkemyksiä joukkoliikenteeseen kuuluvan cityliikenteen kehittämiseen. Saimme yli 200 vastausta. Kiitos kaikille vastaajille!

Linja A halutaan Myllytulliin

Asiakaspalautteissa ja asukaskyselyssä esille nousi toiveita linjan A liikennöimisestä Myllytullin läpi. Esille nousi myös Museo- ja tiedekeskus Luupin ja Tietomaan saaminen cityliikenteen reitin varrelle. Reitti muutetaan kulkemaan Tulliväylältä Myllytullin läpi. Myös Myllytullin täydennysrakentaminen tukee reittimuutosta, sillä se lisää matkustajapotentiaalia.

Linjan B reitillä pieni muutos ja jatkossa vuoroja myös la-su

Asiakaspalautteiden perusteella linjan B reittiä selkeytetään. Linja liikennöi jatkossa aina Medipoliksella käynnin jälkeen hyvinvointikeskuksella. Muilta osin reitti säilyy entisellään. Jatkossa vuoroja ajetaan myös viikonloppuisin.

Linja C ajaa jatkossa laajemmalla alueella

Limingantullin alue on kehittynyt viimeisten vuosien aikana, ja palveluita on syntynyt sekä Limingantien itä- että länsipuolelle. Palautteiden perusteella linjan C reittiä kehitetään siten, että se palvelee nykyistä laajemmin ja kattavammin koko Limingantullin aluetta. Linja liikennöi jatkossa Etu-Lyötyssä Ilmarinkadun kautta, jolloin yhä suurempi osa Etu-Lyötyn asukkaista saadaan linjan vaikutuspiiriin.

Kaikilla linjoilla liikennöintiaika kasvaa ja vuoroväli lyhenee

Kaikkien vanhojen linjojen liikennöintiaikaa pidennetään, ja linjan A vuorot tullaan kaksinkertaistamaan. Tulevaisuudessa linja A ajaa 15 minuutin välein nykyisen 30 minuutin vuorovälin sijaan.

Uusi linja D aloittaa

Cityliikenteen ulottaminen torille on noussut vuosien saatossa esille useissa palautteissa. Uusi linja D tulee liikennöimään Limingantullista Heinäpään ja torin kautta keskustaan. Linjan D pysäkit sijoitetaan keskeisimpien palveluiden ja oppilaitosten läheisyyteen, jolloin ne palvelevat mahdollisimman kattavasti erilaisten käyttäjäryhmien tarpeita.

Mitä tapahtuu seuraavaksi

Oulun joukkoliikenne on aloittanut cityliikenteen reittien ja pysäkkien suunnittelun yhdessä Oulun kaupungin liikenneinsinöörien ja konsultin kanssa. Kilpailutamme cityliikenteen liikennöintipalvelun tuottajan loppuvuodesta. Nykyisen liikennöitsijän Oubus Oy:n kanssa tehty sopimus päättyy joulukuussa 2022. Uuden liikennöitsijän kanssa tehdään viiden vuoden sopimus vuosille 2023–2027. Sopimukseen sisältyy optio kahdesta lisävuodesta.

Kyselyyn vastaajien kesken on arvottu palkinnot

Vastaajien kesken arvottiin kolme 50 euron arvoista matkakorttia. Palkinnot on toimitettu voittajille. Kiitos vielä kerran kaikille osallistujille!

Jakolinkki

Katso myös tiedotteet