Oulun joukkoliikenteen tiedotteet

< Takaisin

Alakyläntien joukkoliikennekaistojen rakentaminen alkaa

Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut käynnistää Alakyläntien joukkoliikennekaistojen rakennustyön. Kohteen pääurakoitsijana toimii Sundström Oy.

Yliopiston kampus Iaajenee vuonna 2020 merkittävästi, kun Oamk siirtää toimintonsa Linnanmaalle. Liikenteen osalta tämä tarkoittaa mm. nykyisten paikallisliikenteen vuorojen lisääntymistä välille keskusta-Linnanmaa. Kaksikaistaisen Alakyläntien välityskyky on riittämätön Iisääntyvälle joukkoliikenteelle. Katua parannetaan rakentamalla joukkoliikennekaistat. Linja-autojen siirtyminen omille kaistoilleen parantaa muidenkin ajoneuvojen liikenneolosuhteita.

Rakentamisen jälkeen Alakyläntiellä on kaksi kaistaa molempiin ajosuuntiin, uloimmat kaistat tulevat toimimaan joukkoliikennekaistoina. Samalla parannetaan joukkoliikenteen toimivuutta Linnanmaantien ja Yliopistokadun suunnalla, minne tulee kaistajärjestelyjä ja linja-autopysäkkimuutoksia. Urakka-alueella uusitaan lisäksi katuvalaistusta ja liikennevalot. Koska Alakyläntie levenee merkittävästi, kevyen liikenteen alikulkukäytäviä jatketaan rakentamalla uudet sillat vanhojen viereen. Samalla nykyiset alikulkukäytävät kunnostetaan.

Melusuojauksia rakennetaan Alakyläntielle lähes koko matkalle Iskontieltä Linnanmaantielle. Lähimpien talojen kohdalle Iskon kohdalla melueste toteutetaan meluseinänä. Alikulkukäytävien yhteyteen tehdään melukaiteita.

Rakentaminen alkaa elokuussa viikolla 33 ja työt valmistuvat elokuussa 2020. Rakennustyö aiheuttaa liikennehaittaa työmaa-alueen läheisyydessä kävely-, pyörä- ja autoliikenteelle. Urakka-alueella on käytössä rakennustyön aikaiset liikennejärjestelyt koko urakka-ajan.

Liite: Yleiskartta (pdf)

Lisätietoja antavat:
Oulun kaupunki, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Tero Tuhkala p. 044 703 2690 ja Sauli Heikinheimo p. 044 703 2025

Sundström Oy, Tomas Sundström p. 0400 369 233 ja Emil Hagman p. 044 298 4115

Jakolinkki

Katso myös uutiset