Hyvinvointipalvelut Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalvelut järjestää kaupunkilaisille lakien ja asetusten mukaiset sosiaali- ja terveyspalvelut ja vastaa sosiaalisten ongelmien ja niiden haittavaikutusten ehkäisemisestä Oulussa.

Palveluita järjestetään poikkitoiminnallisesti huomioiden asiakkaiden palvelutarpeet elämän eri vaiheissa. Oululaisten hyvinvointipalvelut rakentuvat kotona ja arkiympäristössä tapahtuvaan arjen tukeen ja palveluihin, matalan kynnyksen palveluihin, moniammatillisten hyvinvointikeskusten palveluihin sekä kaikkien oululaisten yhteisiin erityispalveluihin. Niitä täydentävät monipuoliset sähköiset palvelut.

Puhelinnumerot löytyvät kaupungin puhelinluettelosta. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Hyvinvointipalveluiden organisaatiokaavio