Oulun joukkoliikenteen muutokset kesäkaudelle 2017 - Uutiset - Oulun joukkoliikenne - Oulun kaupunki

Oulun joukkoliikenteen uutiset Oulun joukkoliikenteen uutiset

< Takaisin

Oulun joukkoliikenteen muutokset kesäkaudelle 2017

Oulun joukkoliikenteen kesäaikataulut astuvat voimaan maanantaina 5.6.2017. Kesän ajaksi liikennöitävien linjojen määrää vähennetään ja vuoroväliä harvennetaan, koska matkustajia on kesällä huomattavasti vähemmän kuin talvella. Edelliseen kesään verrattuna nyt alkavalle kesäkaudelle on tulossa merkittäviä muutoksia joukkoliikennetarjontaan. Kannattaa siis tarkistaa, ovatko käyttämäsi linjan aikataulut muuttuneet, tai olisiko muutosten myötä tarjolla entistä paremmin tarpeitasi palveleva linja.

Aaltokankaalle on pitkään toivottu omaa linjaa. Kuluneen kevään aikana Eränkävijäntaipaleelle on rakennettu uusi päätepysäkki, minkä johdosta toivottu reittimuutos linjalle 3 voidaan nyt toteuttaa. Kesäaikataulukaudella linjalla 3 ajetaan arkisin 30 minuutin ja elokuusta lähtien 20 minuutin vuorovälillä, joten jatkossa Aaltokankaalle on tarjolla varsin kattava joukkoliikenteen palvelutaso.

Kivikkokankaalle liikennöivällä linjalla 11 on ollut parina aikaisempana kesänä supistettu liikennetarjonta vähäisen kysynnän vuoksi. Alueen rakentumisen myötä matkustajamäärä on kasvanut ja tulevalle kesälle joukkoliikenteen tarjontaa lisätään sen vuoksi aikaisempiin kesiin verrattuna. Vuorojen lisääminen parantaa tarjontaa myös Myllyojan ja Laanilan alueilla. Linjan 11 aikataulut säilyvät kesäkaudella kaikkina viikonpäivinä samoina kuin kuluneella talviliikennekaudella.

5.6.2017 aloittaa kokonaan uusi linja 50 Haapamaa – Kempele – Oulu – Oulunsuu. Linjalla 50 liikennöidään kaikkina viikonpäivinä tunnin vuorovälillä. Linja 50 parantaa Kempeleen sisäisiä yhteyksiä Haapamaan suunnalta sekä tarjoaa säännöllisen yhteyden Kempeleen ja Oulun välille. Kempeleestä Ouluun linja 50 ajaa Piriläntietä. Oulun keskustasta linja 50 jatkaa OYS:lle ja edelleen Oulunsuuhun.

Uuden linjan 50 takia linjojen 52 ja 53K reittejä suoristetaan Kempeleen kohdalla siten, että ne ajavat jatkossa Eteläsuomentietä.

Citybussien kesäaikatauluja on sopeutettu matkustajamääriin. Linjoilla B ja C vuoroväli on harvennettu kesän ajaksi 60 minuuttiin. Myös linjalla A ajetaan viikonloppuisin ja iltaisin harvennetulla vuorovälillä.

Pieniä reitti- ja aikataulumuutoksia on tehty myös moneen muuhun linjaan. Tarkista aikataulut Oulun joukkoliikenteen kesäaikatauluista. Aikataulukirjoja on saatavilla mm. Oulun joukkoliikenteen linja-autoissa. 

Oulun joukkoliikenne kehittyy jatkuvasti ja myös kestävästi. Linjalle 36 sekä linjoille 50-53 tulee uudempia ja ympäristöystävällisempiä linja-autoja käyttöön.


Katso myös tiedotteet